Dünyada Fındık Üretimi

952759daa0ed735d76578f76c2a2bc351bc8f5

Fındık bodur çalı formunda Çok yıllık bir bitkidir. Sert kabuklu bahçe bitkisidir. Dünyada alan bakımından sert kabuklu meyveler sıralamasında ilkler arasında yer alır.

Bir fikir vermesi bakımından 2017 Dünya fındık üretimi tablosu

1.Türkiye          675000  ton

2.İtalya             100000  ton

3.Gürcistan        60000   ton

4.Azerbaycan     45000  ton

5.A.B.D               34000  ton

6.İspanya           19000  ton

Diğer ülkeler      44500  ton

Coğrafi şartlar belirleyici olduğundan bu tablonun büyük ölçüde değişmesi söz konusu değildir. Dünyada fındık ekili alanların %75 i Türkiye’de bulunmakta, toplam üretimin %70 i Türkiye’de gerçekleştirilmektedir.

Üretimde çok büyük paya sahip olan ülkemizin pazarda aynı oranda söz sahibi olamadığı bilinmektedir. Ülkemizin fındık pazarında hak ettiği yeri alması herkesin beklentisidir.