Fındığın Ülkemiz için Ekonomik Önemi

952759daa0ed735d76578f76c2a2bc351bc8f5

Ülkemizin önemli bir ihracat ürünü olan fındığın verimlilik ve kalite değerlerinin  arttırılması bölge üreticisinin ekonomik ihtiyaçlarının karşılaması açısından önem taşımaktadır.

Fındık tarımı ve fındık üreticisi çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya da olsa gelecekte bu sorunlar fındık arazilerinin ıslahı ve toprak özelliklerinin ortaya konulması ile aşılacağına inanıyorum.

Karadeniz bölgesinde fındık yetiştirilen toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini  belirleyerek fındık bitkisinin beslenme problemlerinin ortaya konulması, toprakların ayrı ayrı özelliklerinin ortaya konması ve bu yörede hangi cins fındığın daha iyi yetişeceği net olarak belirlenip üreticiyi bilgilendirmek gerekir diye düşünüyorum.

Bu tabi ki tarım bakanlığının yürüteceği kapsamlı  ve kalıcı bir uygulama olmalıdır.

Birde yukarıda değindiğim fındık çeşitliliği  iklim ve toprak yapısına uygunluğu gibi etkenler göz ardi edilmemelidir.

Türkiye’de uzmanların tespitine göre halen 17 çeşit fındık yetiştirmektedir. Ancak üzülerek ifade edeyim ki bugüne kadar bilimsel olarak  hangi fındık çeşidinin hangi toprakta ve hangi iklimde daha verimli olacağı belirlenmemiştir. Hala deneme yanılma metoduyla üreticimiz fındık yetiştirmektedir.

Sonuç olarak hem kaliteyi hemde randımanı olumsuz etkilemektedir.