Fındık’da Taban Gübresi Uygulaması

952759daa0ed735d76578f76c2a2bc351bc8f5

Fındık kökleri her yıl topraktan besin almaktadır. Zamanla toprakta besin maddelerinin tükenmesi ile üründe azalmalar oluşur. Toprakta eksik olan besin maddelerinin toprağa verilmesine gübreleme denir.

Gübreleme verim ve kaliteyi arttıran en önemli unsurlardan biridir. Fındık bitkisinin yıl içinde ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin gübreleme ile topraktan ve yapraktan verilmesi gerekir. Topraktan gübrelemede fındığın ihtiyaç duyduğu besin elementleri kökleriyle alır. Bitkinin besin elementlerini kökleriyle aldığı düşünülürse bitki eğimli arazilerde eğim yönünde daha fazla bitki besin elementini alacaktır. Bu nedenle gübreleme yapılırken bitkinin kök dağılımı göz önünde bulundurulmalıdır.  Kılcal kökler taç izdüşümü dediğimiz bölgededir. Taban gübresi ağaç taç izdüşümüne açılacak 15-20 cm derinlikteki çukura atılarak üzeri toprakla kapatılmalıdır.

Karadeniz Bölgesinde fındık üretim alanlarında yapılan çalışmalarda toprakların tamamına yakınında çinko ve bor bakımından yetersiz olduğu toprakların yarıdan fazlasında potasyum ve magnezyum’unda yetersiz düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle tabandan kullanılacak gübrelerin üç ana besinli (NPK) ve bor ile çinko içermesi gerekir.

Asbor olarak yaptığımız taban gübreleme çalışması ile fındık üretiminde kalite ve miktarın artmasına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.