Fındıkta Kozalak Akarı ile Mücadele

952759daa0ed735d76578f76c2a2bc351bc8f5

Fındık bahçelerinin zararlısı olan Fındık Kozalak Akarı gözle görülemeyecek kadar küçük, meyve veya sürgün gözlerine girerek onların şişkinleşip kozalak şeklini almalarına sebep olur. Deforme olan gözler gelişmediğinden uç kurumaları ve üründe azalma meydana gelir. Kozalak akarı zararını 2 tür meydana getirmektedir.

Temmuz ayından itibaren tomurcuklar da şişmeler başlar, Ağustos ayında ise nohut büyüklüğüne ulaşır. Fındık çeşitlerinin, fındık kozalak akarlarına karşı hassasiyetleri farklıdır. Hassas çeşitlerde %70’e varan zarara neden olabilirler. En duyarlı çeşitler, Tombul, Mincane ve Uzunmusa, en dayanıklı çeşitler ise Acı, Kuş ve Palaz’dır. Fındık kozalak akarları sadece fındık çeşitleri üzerinde beslenmekte ve başka bitkilerde zararlı değildir. Fındık Kozalak Akarına karşı en etkili mücadele şekli mekanik mücadeledir.

Mekanik Mücadele, Kozalakların kışın yapraksız dönemde toplanıp bahçe içerisinde bir yere bırakılması şeklinde yapılan bir mücadele yöntemidir. Toplanan Kozalaklar kesinlikle yakılmamalı ve gömülmemelidir.

Bahçelerinde kozalak bulunan üreticilerimiz yapraksız kozalakları toplayıp bahçe içerisine bırakarak hem etkili bir mücadele yapmış olacak; hem de kimyasal ilaçların çevre-insan ve faydalılara vereceği zararı önlemiş olacaklardır.

Sürekli Mekanik Mücadele yapılan fındık bahçelerinde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz.