Haberler

Dünyada Fındık Üretimi

Fındık bodur çalı formunda Çok yıllık bir bitkidir. Sert kabuklu bahçe bitkisidir. Dünyada alan bakımından sert kabuklu meyveler sıralamasında ilkler arasında yer alır. Bir fikir vermesi bakımından 2017 Dünya fındık üretimi tablosu 1.Türkiye          675000  ton 2.İtalya             100000  ton 3.Gürcistan        60000   ton 4.Azerbaycan     45000  ton 5.A.B.D               34000  ton 6.İspanya           19000  ton Diğer ülkeler      44500  ton Coğrafi şartlar belirleyici olduğundan bu tablonun büyük ölçüde değişmesi söz konusu…

Fındık’da Taban Gübresi Uygulaması

Fındık kökleri her yıl topraktan besin almaktadır. Zamanla toprakta besin maddelerinin tükenmesi ile üründe azalmalar oluşur. Toprakta eksik olan besin maddelerinin toprağa verilmesine gübreleme denir. Gübreleme verim ve kaliteyi arttıran en önemli unsurlardan biridir. Fındık bitkisinin yıl içinde ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin gübreleme ile topraktan ve yapraktan verilmesi gerekir. Topraktan gübrelemede fındığın ihtiyaç duyduğu besin elementleri kökleriyle alır. Bitkinin besin elementlerini kökleriyle aldığı düşünülürse bitki eğimli arazilerde eğim yönünde daha fazla bitki besin elementini alacaktır. Bu nedenle gübreleme yapılırken bitkinin kök dağılımı göz önünde bulundurulmalıdır.  Kılcal kökler taç izdüşümü dediğimiz bölgededir.…

Fındığın Ülkemiz için Ekonomik Önemi

Ülkemizin önemli bir ihracat ürünü olan fındığın verimlilik ve kalite değerlerinin  arttırılması bölge üreticisinin ekonomik ihtiyaçlarının karşılaması açısından önem taşımaktadır. Fındık tarımı ve fındık üreticisi çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya da olsa gelecekte bu sorunlar fındık arazilerinin ıslahı ve toprak özelliklerinin ortaya konulması ile aşılacağına inanıyorum. Karadeniz bölgesinde fındık yetiştirilen toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini  belirleyerek fındık bitkisinin beslenme problemlerinin ortaya konulması, toprakların ayrı ayrı özelliklerinin ortaya konması ve bu yörede hangi cins fındığın daha iyi yetişeceği net olarak belirlenip üreticiyi bilgilendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bu tabi ki tarım…

Çiçekten Meyveye

Erkek üreme hücresi + Dişi üreme hücresi =  Fındık(meyve) Bu makalede fındığın üreme hücrelerinden meyveye dönüşümüne kadar geçen evreler incelenerek fındık verimine ve kalitesine olan olumlu ya da olumsuz etkiler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Burada biyolojik evrelere ve detaylara girmeden bilinçli bir çiftçinin fındık üretimi ile ilgili bilmesi gereken hususlar ele alınacaktır. Yukarıdaki basit formülden anlaşılacağı gibi eşeysiz üreyen canlılar hariç diğer tüm canlılarda olduğu gibi fındık meyvesi erkek ve dişi üreme hücrelerin birleşmesi sonucu oluşur. Buna göre çok sayıda fındık meyvesi oluşabilmesi için yeterli erkek üreme hücresi ve karanfil…