Ülkemizde Fındık Üretimi

952759daa0ed735d76578f76c2a2bc351bc8f5

Ülkemizde fındık Karadeniz bölgesinde ekolojik koşulları uygun olan kıyı kesimlerinde 60 km kadar içeriye ve 750 m yüksekliğe ulaşan alanlarda yetiştirilmektedir.

Türkiye’de tombul ,palaz, çakıldak, kalınkana, incekana ,giresun melezi gibi 17 fındık çeşidi yetişmektedir.

Bir fikir vermesi bakımından ülkemizde 2016 yılına ait tablo

Üretici sayısı        Üretim ton              %de

Ordu        162274                   200938                %31

Giresun      83651                   105023                %16

Samsun     64731                    90875                  %14

Sakarya     51857                    82708                  %12.8

Düzce       44775                    69344                  %10.7

Trabzon    46678                    39162                  %6

Diğer toplam                                                      %5

Tabloda Samsun Sakarya ve Düzce gibi illerde verimliliğin yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum daha genç daha derin toprak  ve uygun teknikle dikilmiş fındık bahçelerinden kaynaklanmaktadır.